Gimdog Xương gặm trắng

Gimdog Xương gặm trắng

63,000₫
Xương gặm

Mô tả

Xương gặm cho răng sạch 

100 cây/gói